söndag 6 maj 2012

STIPENDIATER 2010 Elisabeth Frieberg, Johanna Friedman, Kristin Lidström, Maria Nordin,


STIPENDIATER 2010
Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till Minne
20 november - 23 januari 2011

Elisabeth Frieberg, Konsthögskolan i Umeå
Johanna Friedman, Konstfack i Stockholm
Kristin Lidström, HDK i Göteborg
Maria Nordin, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm

UPPSALA KONSTMUSEUM


Den uppsalabaserade konstnären Anna-Lisa Thomsons (1905-1952) uttryckliga önskan var att hennes kvarlåtenskap skulle bilda en fond för uppmuntran och stöd till kvinnliga konstnärer i deras utbildning. Stipendiet har utdelats sedan hennes död år 1952 och utgörs av en summa pengar och en grupputställning på Uppsala konstmuseum. Anna-Lisa Thomson fick själv ett stipendium i en period när det kanske var helt avgörande för hennes fortsatta yrkesval.

I år har stiftelsen utsett fyra stipendiater från avgångsklasser vid landets konsthögskolor med följande motiveringar:ELISABETH FRIEBERG
Född 1977 i Stjärnhov.
Magisterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Umeå

”För att hon med en känslosam pensel undersöker och utforskar måleriets uttryck, med undertoner av mystik och saga.”

Utan titel (Naten rand I), olja på duk, 2009
Utan titel (Naten rand IV), olja på duk, 2009
Utan titel (Naten rand III), olja på duk, 2009

Målningarna ingår i en serie målningar som har sitt ursprung i det sörmländska landskapet. ”Kort beskrivet har jag målat abstraherade bilder av sjön Natens botten. Ovanpå sjöbotten beskriver jag vattenytans reflektioner i form av tunna linjer med en centimeters mellanrum.”

I serien Utan titel (Naten rand) arbetar Elisabeth Frieberg med ett nytt uttryck inom traditionen för landskapsmåleri. Målningarna kombinerar två bildspråk: bakgrunden som både är föreställande och abstrakt och förgrunden med ett lager av linjer eller rutnät. De två bilduttrycken blandar en form av abstraktion tillsammans med en annan typ av abstraktion.JOHANNA FRIEDMAN
Född 1982 i Lund.
BFA vid Konstfack i Stockholm, MFA vid California College of the Arts, USA

För att kvinnan, anno dazumal, i vidlyftlig krinolin, bildar utgångspunkt för ett suggestivt skulpturalt uttryck där det som vid första anblick synes vara en konstfärdig rokoko-pastisch, vid närmare påseende avslöjar sig som en mångfacetterad, repetitiv och seriell gestaltning av vår nutida urbana verklighet. Kvinnans praktfulla hölje som en metafor för den sammansatta civilisationen.”

Recreation, plaggskulptur, 2010
Work,
plaggskulptur, 2010
PowerPoint, videoverk 2010

Plaggskulpturerna ingår i verket Habitation, Recreation, Work and Traffic – en serie av fyra textila skulpturer som har gjorts med inspiration från en princip om stadsplanering som Le Corbusier formulerade 1933. ”Det centrala i mitt verk har handlat om system, byggande, ordning och kaos. Alla delar – material, motiv och placering har alla valts efter ett system som uppkommit ur en planering.”KRISTIN LIDSTRÖM
Född 1984 i Tibro.
Mastersexamen vid HDK/Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg

”För en mångsidig och fantasifull grafisk formgivning, från pregnant bokdesign till energiskt och humoristiskt bildberättande i porträtt, illustrationer och serieteckning.”

Urval ur: 
Ett illustrerat Ordboksepos
eller NN:s resa på jakt efter frihet och försoning

Ordbokseposet innehåller 131 illustrationer fördelad mellan A–Ö.
Samtliga illustrationer med tillhörande text finns samlade i en ännu inte utgiven bok.

Illustrationerna är utförda i kollageteknik med textinslag från olika litterära källor.
”´Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien´ har varit min källa till att skapa en berättelse med hjälp av ord, fraser och illustration. Berättelsen bygger på ett urval språkprov och bevingade ord från A–Ö, ordagrant återgivna från sin källa. Ordbokens alfabetiska ordning är också berättelsens givna struktur och förutsättning.

Berättelsen om NN är inte linjär. Den hoppar, krumbuktar och vindlar sig fram, tillsynes utan logisk följdordning. Nutid, dåtid och framtid blandas om vartannat. Att stå utanför konventionen i en tid som varken förlåter eller förstår innebär en ständig kamp av hemlighetsmakeri, otrohet och svek. Det kräver mod att våga visa sitt sanna jag. Ett mod som mognar fram när alternativen sedan länge försvunnit ut i periferin. NN är den beryktade katten bland hermelinerna.”


MARIA NORDIN
Född 1980 i Linköping
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm

”För hennes personliga och suveräna akvarellteknik som åskådliggör kroppens yta, form och rörelser samt även i animerad film känslouttryck som smärta.”

Bodies Haunting Space, akvarell, 2010
The Carnal Ensemble, akvarell, 2010

Genom måleri och animation som förankras i konsthistoria och populärkultur utforskar Maria Nordin människan och hennes identitet genom kropp, kött, hud, känslouttryck och blick.

I målningarna Bodies Haunting Space och The Carnal Ensemble visar Maria Nordin uttryck för hud, kroppslighet och människan som en social varelse. Hon låter figurerna interagera och vävas samman i koreograferade ögonblick. De är målade i naturlig storlek efter fotoförlagor och med konsthistoriska referenser. T ex målningen Bodies Haunting Space bygger på en dokumentation av Carolee Schneemans performance Meat Joy från 1964. Denna Performance var en hyllning till kroppen och till det köttsliga och erotiska. I Maria Nordins målning återfinns den ursprungliga kompositionen och kroppens centrala roll. Kroppsligheten förstärks genom att människornas ansikten är bortvända och kroppen och huden framhävs istället. Kläderna får också en köttslig framställning som skapar en förlängning av huden. Detta förstärks särskilt i målningen i The Carnal Ensemble. Figurernas sammansmältning gränsar också till upplösning och huden får bilda den gräns som skiljer och definierar varje enskild individ.


2009 delades stipendiet ut till Ditte Ejlerskov, Corinne Ericson, Moa Lönn och Mariel Rosendahl. Året innan utsågs Meira Ahmemulic, Hedvig af Ekenstam, EvaMarie Lindahl och Imri Sandström till mottagare av stipendiet.  Bland övriga stipendiater kan nämnas Lena Johansson (2007), Ylva Landoff Lindberg (2007), Lisa D Manner (2007), Christina Schippa (2007), Gittan Jönsson (1981), Kajsa Mattas (1985), Gunilla Bandolin (1986). Vidare kan nämnas Marie Capaldi, Cecilia Larsson, Karin Granqvist, Ingela Johansson, Malin Lobell, Amalia Årfelt, Filippa Arrias, Linn Fernström, Kristina Jansson, Helena Blomqvist och Gunnel Wåhlstrand,


ELISABETH FAGERSTEDT
Museichef/curatorInga kommentarer:

Skicka en kommentar