söndag 6 maj 2012

A GLOCAL VIEW – Korean Comtemporary Art Bae Joonsung, Jung Yeondoo, Kim Dong Yoo, Lee Dongwook


A GLOCAL VIEW – Korean Comtemporary Art
Bae Joonsung, Jung Yeondoo, Kim Dong Yoo, Lee Dongwook
9.4 – 5.6 2011
UPPSALA KONSTMUSEUM

FÖRORD

I samarbete med frilansande curatorn Miyoung von
Platen har fyra samtida sydkoreanska konstnärer
valts ut för att sätta fokus på ett globalt perspektiv
på samtidskonsten. Samtliga konstnärer har redan
uppmärksammats internationellt och de har rönt
stora framgångar på välkända museer och gallerier
över hela världen. Uppsala konstmuseum har
tidigare intresserat sig för Sydkoreansk samtidskonst
med separatutställningen A Script for Verification/
Girls in Uniform av Hyun-Jun Kwak (2006).
Hyun-Jin Kwaks verk tematiserade kulturskillnader,
inkluderanden och exkluderanden på sociala
och psykologiska plan.
Med utställningen A Glocal View – Korean Contemporary
Art vill museet mer belysa den revolutionsartade
utvecklingen av sydkoreansk kultur sedan
öppnandet av gränserna i slutet av 1980-talet.
Först ut i världen var sydkoreansk filmindustri och
snart därefter musik och television som från och
med 1990-talet har varit mycket framgångsrikt,
man talade då om ”den koreanska vågen”.

Med utställningen A Glocal View vill vi utforska om också
den samtida konstscenen förändras i takt med
globaliseringen, finns det en liknande boom inom
konsten som inom film och musik? Utställningen
visar att en av de stora utmaningarna för samtidens
konstnärer är att förhålla sig till såväl den
”internationella” konsten som till den traditionella
koreanska. Utställningen visar hur globala och lokala
influenser och gränsöverskridanden kan interagera
och ges konstnärliga uttryck och avtryck,
ett glokalt perspektiv.

Elisabeth Fagerstedt
Museichef/curator
Uppsala konstmuseum


PREFACE
In collaboration with the freelance curator Miyoung von
Platen, four contemporary South Korean artists have
been selected to put a focus on a global perspective
on contemporary art. All of the participating artists have
already received international acclaim and have enjoyed
considerable success at prominent art museums
and galleries around the world. Uppsala Art Museum
has previously shown a great interest in South Korean
contemporary art with the solo exhibition A Script for
Verification/Girls in Uniform by Hyun-Jun Kwak (2006).
Hyun-Jin Kwak’s works thematised cultural differences,
inclusions and exclusions on both a social and psychological
level.
With the exhibition A Glocal View – Korean Contemporary
Art, the museum would like to put a focus on
the dynamic development of South Korean culture since
the opening of the borders towards the end of the
1980s. The South Korean film industry was the first to
take the step out into the world, with the music and television
industry quickly following suit achieving considerable
success from the 1990s and onwards referred
to as “The Korean Wave”. With the exhibition A Glocal
View our aim is to analyse to what extent the contemporary
art scene has changed in step with globalisation
– is a boom taking place within the art field similar to
that of film and music? The exhibition underlines that
one of the great challenges for contemporary artists is
to relate to both “international” as well as traditional Korean
art. Furthermore, it shows us how global and local
influences and exceeding boundaries can interact thus
offering a global perspective to artistic impressions and
expressions

Elisabeth Fagerstedt
Museum Director/curator
Uppsala Art Museum
Bae

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar