söndag 6 maj 2012

Bigert & Bergström Alla talar om vädret men ingen gör något åt det


Bigert & Bergström

Alla talar om vädret men ingen gör något åt det 

 Uppsala konstmuseum 2007

Lördagen den 2 juni öppnar Uppsala konstmuseum utställningen ”Alla talar om vädret men ingen gör något åt det” av konstnärerna Bigert & Bergström. Utställningen innehåller installationer och videoverk där konstnärerna undersöker och problematiserar väder- och klimatforskningens teknologi och ”mytologi”. I det allra senaste videoverket ”If You Don’t Like the Weather Change It” har de utforskat myter om att det finns nationer och makter som kan påverka vädret för egen vinning: militärt, ekonomiskt, politiskt etc. Utställningen har vernissage kl 11-17 och invigs kl 15.00 av meteorolog Per Holmgren och museichef Elisabeth Fagerstedt. Konstnärerna närvarar under vernissagedagen. Utställningen pågår till och med den 26 augusti 2007.

Pressvisning: fredagen den 1 juni 2007

Alla talar om klimatförändringar. Somliga tror att vi aldrig kommer att ha det så bra som vi har det just nu. Framtidsprofetior ser dystra ut och många talar om reella hot mot vår livsmiljö. Frågan är: Kan människan överleva? Can Man Survive? var namnet på en utställning som visades på Naturhistoriska museet i New York 1969. I entrén möttes besökarna av ett poem av Thoedore Roosevelt; Nature: There are no words that can tell the hidden spirit of the Wilderness, that can reveal its mystery to melancholy and its charm. En neonskylt upplyste besökarna om att You never had it so good. Frågor om mänsklighetens och det moderna samhällets skuld var lika aktuella då som nu, teknologi ställdes emot ”naturlighet” och emot det naturliga som ett system vars regler och lagbundenheter befinner sig bortom det mänskliga, som en idévärld ouppnåelig för människan.

Vi talar ofta och gärna om väder. Väder talas om som en yttre pålaga, ett villkor och förutsättning som har stor inverkan på våra liv men som vi omöjligt kan göra någonting åt. Det finns bara där. Vädret och de geografiska skillnaderna över jordklotet är vårt gemensamma öde.

Bigert & Bergströms utställning Alla talar om vädret men ingen gör något åt det spänner över flera fält inom väder- och klimatforskningens teknologi och ”mytologi”. Man kan se konstnärernas arbete som en forskning eller upptäcktsresa likväl som ett mimetiskt manér, de nöjer sig inte med att ta reda på vad som pågår i forskarvärlden, de utför också egna empiriska experiment, som metahandlingar som liknar och härmar de som utförs i forskningens tjänst.

Videoverket If You Don't Like The Weather Change It (Om du inte tycker om vädret ändra det) har tillkommit som ett utforskande av myter om att det finns nationer och makter som kan påverka vädret för egen vinning; militärt, ekonomiskt, politiskt etc. Konstnärerna har följt och sökt upp forskning och piloter som har som uppgift att förbättra/förändra vädret genom ”cloud seeding”, molnsådd. Det visar sig att ”cloud seeding” är en ingenjörskonst sedan åtminstone andra världskriget och att konspirationsteorier florerat sedan dess. Ronald Jones text On the Weather i utställningskatalogen tillför Bigert och Bergströms undersökning historiska och avslöjande fakta om konsten att styra över vädret som militära aktioner. 1954 publicerades ett dekret i Washington med riktlinjer för väderkontroll, Rules to follow in cloud engineering, där även moraliska dilemman formulerades: In cloud engineering you do not “create rain” – you do not “destroy clouds” – briefly, you are not playing God. What you do is solely helping nature on its natural course.

Arbetet med videoverket If You Don't Like The Weather Change It får sitt klimax när konstnärerna själva anlitar en pilot och bombar ett moln med kolsyreis på en plats i Sverige.

Videoverket Biosfär III bygger på en performance utförd av Bigert och Bergström i Oslo år 1990. Aktionen är i sig en iscensättning av verklighetens Biosfär II, ett experiment i Arizona där åtta forskare bosatte sig i en växthusliknande miljö under två år. Experimentet syftade till att utröna om det är möjligt att artificiellt framställa ekosystem och självgenererande klimat som livsdugliga miljöer åt människor. Projektet har beskrivits som det största utopiska överlevnadsexperimentet i nutid. Videoverket Biosfär III är en kommentar till den underliggande utopin och tar fasta på själva handlingen – att vara i växthuset, att röra sig i klimatanpassade dräkter, att iaktta miljöns påverkan på materia och växtlighet o s v. Verket har en poetisk botten med inslag av Science Fiction. Verket har en underliggande ton av en kommentar till det teatraliska i Biosfär II-projektet där det tycktes vara minst lika viktigt att experimentet visades upp, som ett skådespel, för en publik som att det överhuvudtaget genomfördes.

Ångkammaren är en del av den stora installationen Klimatkamrarna som visades på världsutställningen i Sevilla år 1993 och därefter visades under en utställningsturné i de nordiska länderna åren 1994-1995. I de separerade kamrarna hade Bigert och Bergström framställt artificiella klimat. Där fanns en kammare för värme, en för kyla, en för ljus, en för vind och en för ånga och besökarna gick igenom en kammare i taget. Ångkammaren innehåller en skulpterad noshörning som producerar sitt eget klimat. Miljön är manipulerad för att skapa ett effektivt ekosystem och det förgör också sakta men säkert sig självt.

Skulpturgruppen Inverted Space Molecules är en installation med fotografier från en väderstation som drivs av SMHI, från isbrytaren Oden och från ett bubbelväxthus i Cornwall samt stillbilder från filmen If You Don't Like The Weather Change It. Bigert & Bergström vrider och vänder på perspektivet så att bilderna visas i form av ett inverterat panorama i skulpturala globformationer. Skulpturerna är sammanfogade i form av molekylliknande kluster. Betraktarperspektivet pendlar mellan å ena sidan storskaliga vinklar i himmelsvida perspektiv och å andra sidan mycket detaljerade mikroformat, ibland redovisas varje vrå i den fotograferade miljön, en form av överinformation, redundans, som ännu inte sorterats i en pågående forskningsprocess. Klustren bildar i sin tur tre tematiska anhopningar i rummet vilka också är benämnda som underrubriker i verket: Weather Station, Expedition och EDEN.

Det är med stolthet som Uppsala konstmuseum medverkar i Bigert & Bergströms utställning Alla talar om vädret men ingen gör något åt det. Konstnärerna lyfter fram angelägna frågor som visar att vår samtid kanske också utgör en brytningstid. Väder- och klimatteman är inte längre frågor om trosföreställningar och fatalism utan är också fält för såväl manipulation som överlevnadsexperiment. Bigert & Bergström arbetar medvetandegörande och använder både humor och avslöjande fakta i en innovativ konstnärlig kontext.

ELISABETH FAGERSTEDT
Museichef/curator
Uppsala konstmuseum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar