söndag 6 maj 2012

Alberto Frigo Recordings of a Life


Alberto Frigo

Recordings of a Life

Uppsala konstmuseum

Vad är egentligen ett liv? Ett medvetande? Spåren och minnet av en människas existens? Ingen kan till fullo veta. Konstnären Alberto Frigo har predestinerat resten av sitt liv åt att dokumentera sin vardag, sina tankar och sina drömmar under hela sin yrkesverksamma period, till sitt sextionde levnadsår. Fram till dess kommer talet sex att vara betydelsefullt. Allt material i hans arkiv och kommande presentationer ska vara delbart med sex. Det har gått sex år sedan han påbörjade sitt projekt och vart sjätte år kommer han att visa sitt material på den plats på jorden där han befinner sig just då. De senaste åren, till helt nyligen, har han bott i Uppsala med sin familj.
Materialet finns i sex digitala arkiv. Fotoarkivet innehåller dokument som visar alla föremål som han tagit i med sin högra hand presenterade månad för månad och år för år. Filmarkivet är uppbyggt av små filmsnuttar från alla offentliga platser han har besökt i sin vardag och under resor de senaste sex åren i kronologisk ordning. Ytterligare impulser och intryck som han utsätts för finns i arkivet med notskrifter innehållande noter till all musik han hört och som han kan minnas. Till detta kommer drömarkivet som innehåller alla hans drömmar nedtecknade på engelska, arkivet innehåller f n över ettusen drömmar. Han har tränat sig i att minnas sina drömmar och han säger att nu för tiden kan han minnas upp till tolv drömmar per natt. Han kan spåra hur viktiga händelser ur livet, som att flytta från ursprungslandet Italien till Sverige och som att få barn påverkat drömmarnas innehåll. Därpå följer ett arkiv över dagdrömmar. Dessa har han tecknat i ett litet skissblocksformat.  Det är enkla linjeteckningar, avslöjande hans hemligaste tankar, i ett bildspråk som närmast påminner om Franco Leidis tortyrliknande teckningar.  I ljudarkivet hör vi hans egen röst som återberättar vad han tänker under skogspromenader som är längre än tolv minuter.
Allt detta väcker oerhört många frågor på psykologiska, filosofiska, konstnärliga, etnologiska m fl nivåer. Är det möjligt att beskriva ett liv i form av dokument? Vilken påverkan har det vardagliga på en människa? Vad säger det om någons existens? Alla föremål han tagit i kan förstås analyseras etnologiskt, tidstypiskt, kulturellt, klassmässigt o s v. Likaså berättar filmerna om platser, tider, miljöer där han vistas och notskriftsarkivet om kulturell påverkan genom musik från hans tid och tillfälliga kultur.  Har dessa yttre faktorer påverkan på hans egna tankar, dagdrömmar och drömmar? Eller påverkas hans medvetande och undermedvetna av projektet? Vad kommer detta material till syvende och sist, efter 36 år, att betyda? Hur kommer projektet att påverka hans liv och livskvalitet?
Här väcks även frågor om återberättandets natur. Hur nära musiken kommer egentligen notskriften? Hur förstå upplevelsen av en dröm när den transkriberats till narrativ text?  Översättningar, tolkningar, minnesbilder lägger sig som raster över själva livet och erfarandet. Nya intryck adderas till tidigare livserfarenheter. 

Denna bok innehåller analyserande texter av professorer och initierade skribenter från olika länder och med skilda perspektiv. Sex skribenter har skrivit om varsitt av de sex arkiven. Här adderas analyser och tolkningar av Alberto Frigos verk. Texterna bygger på konsthistoriska jämförelser med t ex den japanska konceptkonstnären On Kawara som redan på 60-talet skapade verk som kan ses som föregångare till Facebook och Twitter. I t ex verket ”I am still alive” skickade On Kawara telegram till sina vänner runt om i världen med meddelandet ”I am still alive”. Han visade små bekräftelser på att han lever och gör något med sitt liv.  Vi finner även teorier om drömmar och paralleller till surrealisterna vars vision var att kunna fotografera en människas drömmar. Andra tar fasta på performancekonst och Bodyart och analyserar Alberto Frigos användande av sin egen kropp och sitt medvetande ur konstvetenskaplig synvinkel.  Konstnärer har under en längre tid intresserat sig för att använda sig själva, sina kroppar, liv och existenser som objekt och material i konsten. Alberto Frigo adderar det långa tidsperspektivet och det närmast martyrliknande offret som han gör för sin konst till andra konstnärers verk.
Det är med stolthet som Uppsala konstmuseum presenterar utställningen och boken Recordings of a Life som del ett av sex.


Elisabeth Fagerstedt
Museichef
Uppsala september 2009Inga kommentarer:

Skicka en kommentar