söndag 6 maj 2012

r a k e t a & friends


 r a k e t a  & friends på Uppsala konstmuseum
2 februari – 9 mars 2008

”HOW TO BUILD THE MISSISSIPPI RIVER IN YOUR OWN BACKYARD” med gruppen r a k e t a & friends.  

Raketa har bjudit in och tillsammans med sina vänner producerat en utställning som ska fungera som en mötesplats, ett uppehållsrum och ett arkiv.

RAKETA INSTITUTE driver interdisciplinära samarbetsprojekt och experiment inom konst, design, arkitektur och digitala media. De tror på att samarbeten mellan människor med olika bakgrunder och från olika discipliner kan leda fram till mera intressanta, komplexa och kanske även mera svårarbetade projekt. Med en praktisk/teoretisk utgångspunkt i konstprojekt kan man föra den konstnärliga diskussionen vidare i samhället i en tid när konstbegreppet och konstnärers arbetssätt är under stor förändring.

Verksamheten bedrivs av konstnärer, filmare, journalister, designers, arkitekter och forskare som under Raketas 10 åriga historia genomfört åtskilliga nedslag, aktioner, interaktioner och händelser i offentliga rum, såväl i Sverige som internationellt. Ett genomgående drag i Raketas aktiviteter är att skapa situationer som stimulerar till samtal och till utbyten av erfarenheter. Gruppen har byggt ett viktigt och intressant internationellt nätverk av personer, vänner, som med olika bakgrunder och professioner på olika sätt verkar för att åstadkomma nya perspektiv på och upplevelser i offentlig gemensam miljö – en form av alternativa geografier. Personer i nätverket deltar i utställningen med dokument, filmer, texter och berättelser om aktiviteter som har genomförts på olika platser i världen och somliga interagerar med Uppsala konstmuseum genom personliga visningar av museet (se nedan). Konstnären Matts Leiderstam har placerat ett eget verk, Vy (Uppsala slott), i Universitets konstsamling på plan 3 som ger ett annorlunda perspektiv på den befintliga utställningen. Raketa projicerar även en text under dygnets mörka timmar i slottsbacken.

There is a visitor – aktioner i staden Uppsala
Raketa besökte staden Uppsala under år 2007 med en serie nedslag. Uppsalaborna inviterades till Uppsala konstmuseum under hösten för att tillsammans med raketa skapa alternativa uppsalasouvenirer i en workshop, Det finns en stad . Den heter Uppsala. Besökarna erbjöds även alternativa vandringar genom Uppsala med en tillfällig guide (konstnär) som aldrig har varit i staden tidigare, de guidade turerna kallades Let’s get lost

Raketa fick tidigare i uppdrag av Uppsala konstmuseum att dokumentera Biologiska museet och dess dioramor inför de kommande ombyggnaden. De diskussioner och frågeställningar som uppkom under arbetets gång ledde vidare till ett par nedslag i januari 2007, There is a visitor, då de uppstoppade djuren i det stängda museet fick liv genom att bilder projicerades på Biologiska museets fasad. Bilderna av djuren vandrade sedan vidare ut i staden och intog ett antal ljustavlor som finns placerade i stadsrummet. Detta arbete och många fler kommer att visas i utställningen som är dokumentär och återberättande till sin karaktär. Rumsgestaltningen är ett flöde, ett landskap, en struktur – kanske ett slags samtida diorama?

Själva företeelse med ett 100 år gammalt Biologiskt dioramamuseum i Uppsala väckte frågor kring en museisamling av den omgivande naturens sammansättning. Därför genomfördes ett seminarium på Uppsala konstmuseum med internationellt inbjudna gäster, samtalsparter, med erfarenheter av att bearbeta och vidareutveckla historiska platser och byggnader. Raketa vill visa ”hur kan man diskutera frågeställningar kring naturen, den globala miljön, politik, etik, allemansrätten, konst, biologi, filosofi, utopier och våra gemensamma kulturarv”. De pekar på ”vikten av att ge dessa frågeställningar ett internationellt perspektiv, en alternativ geografi, är brådskande och angelägen. Museet, naturen, den omgivande parken agerar som en modell och startpunkt för en undersökning och diskussion kring betydelsen av våra gemensamma rum för utveckling av demokrati, och möjligheten att uttrycka sina åsikter.

Where is the Ocean? ”

  
Medverkande vänner
IC 98 (Iconoclast 1998) - Patrik Söderlund och Visa Suonpaa. Åbo, Finland.
Arbetar med texter, teckningar, animationer.
Michael Carapetian, arkitekt baserad i Venedig
Roger Connah, arkitekturteoretiker, författare, filmare baserad i Wales.
Catharina Gabrielsson, arkitekt med nyskriven avhandling om det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar. Stockholm.
Mikael Granlöf, tolk, översättare Uppsala. Läser absurdistiska texter av Daniil Charms som kretsar kring livet i staden, i egen översättning.
Varto Jaklian, arkitekt baserad i Venedig.
Maja-Lena Johansson, konstnär, curator, tidigare intendent på Museum Anna Nordlander, med särskilt intresse för genusfrågor. Stockholm.
Matts Leiderstam, konstnär PHD, Stockholm.
Daniel Peltz, Assistant Professor, Department of Film/Animation/Video, Rhode Island School of Design, Providence US.
Bob Price, Educational Coach, Consultant & Teacher, baserad i Indianapolis, Indiana US
Helen Sanematsu, Assistant Professor of Visual Communication Indiana University, Purdue University Indianapolis, US
Anthony Schragg, Artist, Creative Writer. Baserad i Glasgow Skottland UK.
Karin Lundgren Tallinger, konstnär, Stockholm
Elena Tsetaeva, director, curator; NCCA – National Center for Contemporary Art - Kaliningrad, Russia.
Eugene Umanski, art director, artist; NCCA – National Center for contemporary ArtKaliningrad, Russia.
Sissi Westerberg, konstnär formgivare, Stockholm.
Veronica Wiman, fristående curator.
ÖRJAN – Mattias Petersson & Mattias Sköld, Elektronmusiker.
Elever från Bolandsgymnasiet, Uppsala, estetiska programmet.

Guidade turer i museet i Raketas regi:

Onsdagen den 6/2 kl 12.30 Raketa  
Söndagen den 10/2 kl 14 Mikael Granlöf, tolk och översättare, Uppsala
Söndagen den 17/2 kl 14 Monica Nieckels, curator och skribent
Söndagen den 9/3 kl 14 Maja Lena Johansson, curator och konstnär med särskilt intresse för genusfrågor


Elisabeth Fagerstedt, museichef/curator

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar