söndag 6 maj 2012

Anna Kleberg


Anna Kleberg
Uppsala konstmuseum 8 september – 14 oktober 2007

Med stolthet öppnar vi Anna Klebergs hittills största utställning. Utställningen bygger på verk som har producerats under åren 2004 – 2007 och flertalet har inte visats tidigare i Sverige.
Anna Kleberg har tidigt uppmärksammats för en fotobaserad konst som ställer frågor kring fotografin och representationen på sin spets. Hon arbetar med serier och serialitet och de tidiga sviterna fotografier, föreställande t ex hus från Märklins modelljärnvägar och modeller av byggnader från Legolands temapark i Danmark utgör ett signum för hennes arbete. Själva avbildandet av avbilder, lager av abstraktioner och representationer, grader av verklighet och metaverklighet frammanas i strikta och deskriptiva bildserier där varje motiv återges likvärdigt med de övriga. Varje bild ingår i en till formen likvärdig serie, till det yttre liknar de varandra exakt. Tematiken i hennes konst kommenterar betraktarens kulturbundenhet. I bilderna ställs vi inför en balansgång mellan igenkännande och exotism, likheter och skillnader och ibland förfinas gradskillnaderna intill ytterligheter.

Med intresse för arkitektur, främst modernitetens, har Anna Kleberg fortsatt att undersöka och bearbeta modellvärldar, nu i uppbyggda temaparker och även i bostadsområden med signifikant arkitektur. Under åren 2006-2007 har hon framställt en serie om 23 verk, The Dutch Model, från Madurodam i Holland, en gång kallad Lilleputt-staden. Det är en temapark med modeller av byggd holländsk arkitektur i artificiell parkmiljö, d v s en historisk exposé över hur Holland bebyggts. Modellerna är omkring en meter höga. Anna Kleberg har fotograferat i naturligt dagsljus och från markhöjd. Perspektivet gör att motivet ser verkligt ut vid första anblicken. Den fotografiska tekniken hjälper till när vi tolkar bilden som en avbild av fullskalig bebyggelse.

World Park från år 2005 är en serie om 8 verk från en temapark med samma namn i Dubai, Förenade Arab Emiraten. I parken finns modellhus med typiska särdrag från en rad nationer i världen, t ex finns där ett norskt typhus. Här beskriver konstnären en form av exotism och stereotypisering som temaparken förmedlar.  Kontexten; omgivningen och detaljerna, avslöjar både i The Dutch Model och i World Park att byggnaderna inte har ett normalt förhållande till sin omgivning, där finns en underliggande overklighetskänsla. Allt är konstruerat och idealiserat.

Förskjutningar och gradskillnader hanterar Anna Kleberg skickligt. Från serierna med bilder från uppenbart artificiella miljöer, Madurodam och World Park, leds vi över till berättelsen om Bungalow Heaven i Pasadena, Kalifornien. Serien består av 21 verk från år 2004. Byggnaderna utgör ett villaområde från det tidiga 1900-talets bungalow-epok vars arkitektur och ideal kring hemmet och familjelivet skiljde sig radikalt från sin samtid. Tanken var att producera enkla och lättskötta hem i prefabricerade material som till och med skulle kunna monteras ned och flyttas till en annan plats. Då eftersträvades så få historiska referenser som möjligt, den unga familjen skulle starta sitt nya liv från en nollpunkt, obelastad. Idag finns det rörelser som arbetar för ett bevarande av den amerikanska bungalow-epoken. I Anna Klebergs representation av 21 bungalows är samtliga fotografier tagna från samma avstånd och från samma vinkel – frontalt mot huvudentrén – i ett och samma ljus, ett ”Los-Angeles-dis”. Hon har valt att beskriva byggnaderna mer som platta fasader än som volymer och hon har åstadkommit en förtätning som ger ett lätt animerat uttryck åt motivet. Byggnaderna har med tiden ”förädlats” och förändrats av de boende, från en standardiserad och stereotyp grundform till hus med fler detaljer och tillbyggnader som har tydliga referenser till såväl historia som exotism. Fler ideal har alltså adderats med tiden.
Från stereotypa och kanske anonyma idéer om arkitektur och bebyggelse leder utställningen över till en så färgstark och karismatisk arkitekt som Le Corbusier. Anna Kleberg har alldeles nyligen producerat en stillsam film, ett rörligt porträtt, av Le Corbusiers sommarhus ”Cabanon” (hydda) uppförd år 1952 i  Roquebrune Cap Martin, Frankrike. Huset är 3,66 x 3,66 meter stort och byggt av timmer. Det har en märklig och mytologiserad historia och det var här som Le Corbusier senare avled (1965). I Anna Klebergs avbild av byggnaden framstår dess modell- och idealkaraktär mycket starkt – det är närmast overkligt i sin minimerade skala (13,4 m2). Huset är i det närmaste en utsiktsplats med en nästan utstuderad utsikt över huset intill. Det byggdes redan år 1929 av den irländska formgivaren Eileen Gray. Le Corbusier var en stor beundrare av hennes arbete, och även en vän till henne. Huset var ett tidigt modernistiskt drömhem som hon både ritat och inrett själv med egna möbler och design.[1]

Kortfilmen Timbre, visar en modell av Le Corbusiers hus. Le Corbusier fick under åren 1938 – 1942 i uppdrag att omvandla bebyggelse i staden Alger. Förslaget till ett höghus som tänktes bli 150 meter högt, vilket aldrig uppfördes, ligger till grund för den modell som konstnären låtit framställa. Den stränga och strikta utformningen av fasaden accentueras i animeringen och ljudsättningen. Filmen är ett samarbete med Andreas Kleerup, Konrad Milton och Fredrik Skogkvist.

Hela utställningen återger fasader. Publika delar av byggnadsverk. Gemensamt för dem är att de alla representerar iscensättningar; modeller, idealhus, drömmar, visioner och utopier. Anna Kleberg leder oss varsamt över från artificiell iscensättning till byggd och förverkligad genomförande. Hon tränar vår blick och avläsningsförmåga. Hennes konst fördjupar ytterst våra insikter om oss själva.

ELISABETH FAGERSTEDT
Museichef/curator

[1] Under hennes frånvaro målade Le Corbusier åtta stora väggmålningar inne i huset (1938). Eileen Gray betraktade detta som skadegörelse och de blev aldrig vänner igen. Idag ägs Eileen Grays hus av kommunen och det ska restaureras. Man har dock inte löst frågan huruvida Le Corbusiers målningar ska tas bort eller bevaras.[i] ANNA KLEBERG är född i Stockholm 1970. Hon avslutade sin konstnärliga utbildning på Konstfackskolan i Stockholm år 1998 och har därefter deltagit i ett flertal grupp- och soloutställningar och är representerad i både offentliga och privata samlingar både i Sverige och utomlands.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar