söndag 6 maj 2012

FYRA STIPENDIATER Lena Johansson Ylva Landoff Lindberg Lisa D Manner Cristina Schippa


FYRA STIPENDIATER

Lena Johansson

Ylva Landoff Lindberg

Lisa D Manner

Cristina Schippa


UPPSALA KONSTMUSEUM

1 december 2007 – 20 januari 2008


Den uppsalabaserade konstnären Anna-Lisa Thomsons uttryckliga önskan var att hennes kvarlåtenskap skulle bilda en fond för uppmuntran och stöd till kvinnliga konstnärer i deras utbildning. Stipendiet har utdelats sedan hennes död år 1952 och utgörs av en summa pengar och en grupputställning på Uppsala konstmuseum. Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till minne har som sin viktigaste uppgift att dela ut ett årligt stipendium till kvinnliga konstnärer med avkastningen från fonden.[1] Anna-Lisa Thomson fick själv ett stipendium i en period när det kanske var helt avgörande för hennes fortsatta yrkesval.

I år har stiftelsen utsett fyra stipendiater från avgångsklasser vid landets konsthögskolor.

Lena Johansson, Malmö konsthögskola, får stipendium med följande motivering:

För att i ett skickligt och absolut ärligt måleri fånga kvinnosynen i reklam- och modevärldens bilder och tvinga betraktaren att gå en dust med sig själv och genusperspektivet i dessa

De två målningarna Punk Princesses och After Party beskriver unga kvinnor ur ett porträtterande perspektiv. De visar sig och sina identiteter i form av roller och konstruerade begrepp. De ställer en rad frågor kring hur det är att vara en ung kvinna idag.

Ylva Landoff Lindberg, Umeå konsthögskola, får stipendium med följande motivering:

För sin förmåga att på ett både vackert och skrämmande sätt förmedla något som starkt berör

I konstmuseets café visas Ylva Landoff Lindbergs videoinstallation Blue Eye Red Light i en för ändamålet konstruerad svart låda (black box). Verket bygger på intervjuer som konstnären spelade in i Hanoi i Vietnam under hösten 2006. Tre avgångsstudenter från Hanoi University of Fine Art talar om hur deras liv påverkas av att leva i ett samhälle där prostitutionen är så vanlig. Den ses praktiskt taget som en självklar del i umgänge och nöjesliv.

Lisa D Manner, Umeå konsthögskola, får stipendium med följande motivering:

För sitt spännande och utmärkta måleri som väcker en nyfikenhet hos betraktaren

De två stora målningarna Tetris och Domino fick omedelbart starkt gehör hos såväl publik som konstkritiker när de visades första gången. Lisa D Manner omskrevs direkt som löftesrik och hänryckande. Hennes målningar framstår som paradoxala och komplexa, med en nattsvart himmel som fond visar sig ett imperium av sammansatta minnesbilder, urbana stadsmiljöer, sekelskifteshus, stridsflygplan, kristallkronor m m.

Cristina Schippa, Konsthögskolan i Stockholm, får stipendium med följande motivering:

För ett verk som med mobilisering av alla sinnen, poetiskt och effektiv söker återskapa ett barndomsminne

Installationen il terazzo dei panni bygger på upplevelsen av ett barndomsminne. En italiensk takterrass med doftande grönt gräs, torkande tvätt på linor som vajar i vinden och doftar nytvättat, solkatter som reflekteras på marken, ljudet av fåglar…Cristina Schippa beskriver verket så här: Vi fick inte vara där. Inte ensamma. Räcket var för lågt. Det hängde tvätt där. Alltid. Känslan av minnet av en känsla. En upplevelse flyttas i tiden, från ett land till ett annat och från en plats till en annan. En berättelse om omöjligheten att fullständigt översätta och återberätta ett barndomsminne.


 ELISABETH FAGERSTEDT
museichef/curator[1] Bland tidigare stipendiater kan nämnas Gittan Jönsson, Kajsa Mattas, Gunilla Bandolin, Cecilia Sikström, Carin Ellberg, Ulla Fries, Pia Knöppel, Marie Capaldi, Cecilia Larsson, Karin Granqvist, Ingela Johansson, Malin Lobell, Amalia Årfelt, Filippa Arrias, Linn Fernström, Kristina Jansson, Helena Blomkvist, Gunnel Eåhlstrand, Loulou Cherinet, Charlotte Widegren m fl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar