torsdag 11 juni 2015

Éva Mag - jurymotivering

ÈVA MAG

Konstföreningen Hötorget har utsett den artonde Hötorgsstipendiat i ordningen

Till mottagare av 2015 års Hötorgsstipendium har Éva Mag utsetts. Hon har just avslutat sin 5-åriga magisterutbildning vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Stipendiet delades ut i samband med Konstföreningen Hötorgets årsmöte på Konstakademien tisdagen den 2 juni 2015.

Så här motiverar stipendiejuryn årets val:

Éva Mag tilldelas årets Hötorgsstipendium av en rörande enig jury. Hennes konstnärsskap vittnar om såväl integritet som en psykologisk komplexitet och är starkt berörande. De verk som hon visar i årets avgångsutställning är varken inställsamma eller lättillgängliga. De har tillkommit i en långvarig performativ process och har under resans gång förlänats egna liv.  Dessa lerkroppar har, likt varje annan individ, visat sina behov, beroenden och egna beteenden. Konstnären har åtagit sig att vara deras skelett och ryggrad, att ge dem rörelse, hud, vätska, mening och att utforska dem för att kunna hålla dem vid liv så länge som möjligt. Hon tycks ha frågat sig själv om hon räcker till för att tillgodose deras behov.

Éva Mag har använt processen för att tränga djupt in i leran och textilen, hämta information och kunskaper, som en källa till att förstå sig själv och sin egen bakgrund. ”No real truth is to be found. What is, that is, and all there is.” (Éva Mag).

För juryn / Elisabeth Fagerstedt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar