måndag 1 september 2014

About the exhibition Observations - ENGLISH

August 2014

Om utställningen
GALLERI FAGERSTEDT har äran att inviga det nyetablerade galleriet med grupputställningen

OBSERVATIONS


Jårg Geismar
Per Kesselmar
Hyun-Jin Kwak
Maija Savolainen

21 augusti – 1 november 2014

Elisabeth Fagerstedt är djupt förankrad i svenskt konstliv efter många års arbete som chef på konstinstitutioner, som curator, konsult och skribent. Nu öppnar GALLERI FAGERSTEDT med en grupputställning som slår an tonen för verksamheten "Observations" – svensk och internationell samtidskonst av djupt originella och egensinniga konstnärer. Galleri Fagerstedt kommer framöver att visa både etablerade konstnärskap och introducera nya namn. Galleriet befinner sig i ett intressant geografiskt läge på Hälsingegatan 18 – både i Stockholms främsta galleridistrikt och alldeles intill den kommande nya pendeltågsstationen och nya T-baneuppgången vid Vanadisplan.

Utställningen OBSERVATIONS visar utvalda verk av fyra av galleriets konstnärer. Elisabeth Fagerstedt har curerat den och har haft fokus på konstnärliga observationer i tid och i geografi. De utvalda verken visar en bredd av samtida måleri, fotokonst, objekt och teckning.

JÅRG GEISMARS verk visar spår av hans liv och arbete, platser där han har bott, material han har arbetat med, fysiska materiella rester av hans liv. Hans stora samling med dagstidningar från olika platser och tider, tunna utsökta pappersark som han har samlat på från bl a Frankrike och USA liksom emballaget till betongen med vilken han gjuter skulpturer i ateljén i Dusseldorf i Tyskland får i all sin skenbara enkelhet representera hans liv. De utgör hans personliga minnen och han har tecknat på dem och signerat dem. Verken har ett ytskikt av fernissa, de har förseglats och historicerats, de har separerats från att fortsätta vara vardagliga ting och är nu nya observationspunkter med egna inbäddade berättelser.

HYUN-JIN KWAKS verk är också berättande och observerande. Det utgör ett kraftfullt dokument av en plats med spår av en gammal människas maniska samlande.  En man lever sitt liv i ett fantastiskt palats mitt i Reggio Emilia i Italien. Hans samling med ting från hela världen, från hans resor och från hans liv, förvaras i byggnaden och förvandlar successivt palatset till en levande ruin, hans samlande har gått över styr. Verket ingår i en serie med titel The Island – A Case Study of a Collectors´s Mind.

MAIJA SAVOLAINENS fotografier är en reseberättelse från en tio-dagars-resa hon gjorde under 2011. Bilderna är ett resultat av en oväntad mekaniskt fel på hennes mellanformat filmkamera. Bilderna kan ses som illustrationer eller landskapsbilder från resans tidsrymd.  Verken liknar monokroma målningar. De är tryckta på högkvalitativt papper i stället för fotopapper och det förstärker det taktila och måleriska uttrycket.

Hon började sin resa från latitud N 45'54 " vid soluppgången. Hon förflyttade sig sammanlagt 2 000 km från norr till söder under tio dagar, till latitud N 29'42 " och räknade ut dagsetappen så att varje dag hade samma längd, 12 timmar 24 minuter och 7 sekunder. Hon var alltså stilla i tid men i ständig rörelse. Liksom fotografiet i sig, som sägs frysa tiden, bröt hon sin egen upplevelse av att tiden, förhållandet mellan dag och natt, ständigt förändras. Hon reste ner från norr till söder och undvek därmed ökningen av den dagliga mängden solljus.

Verken ingår i en serie med nio verk med titeln 12h 24min 7s. Savolainen arbetar främst med fotografi och är djupt fascinerad av att gestalta olika ljusfenomen och hur solljuset påverkar vårt sätt att se.

PER KESSELMARS minimalistiska måleri interagerar med och utmanar vårt seende, det får oss att observera rummet, ytorna, ljuset och skuggorna på den här platsen, just nu. Han har laborerat med den vita färgen i flera lager och i olika nyanser. Ytterst nyanserat och välbalanserat har han bemålat ytor av bly eller järn och har låtit återsken, reflektioner och skuggbildningar förlänga verken på väggen och i rummet och att reta ögat. Här behöver vi ge seendet den tid som det behöver; ytorna som talar till varandra, färgerna som framträder på näthinnan, rörelserna… allt framträder så småningom för den som observerar noga.

MER OM KONSTNÄRERNA


Jårg Geismar är född på Gotland 1958. Han bor och verkar i Düsseldorf i Tyskland och har bott och verkat i Tokyo och i New york under långa perioder. Han har bl a utbildat sig vid Düsseldorfs konstakademi (1986) och vid The New School of Social research and Parsons School of Design i New York (1988). Sedan år 1995 är han gästprofessor och föreläsare vid en rad konstakademier i Europa, Asien och USA. Han är grundare till ATW – Around the World (1985), ett globalt forum för interdisciplinärt utbyte. Sedan 1980-talet har han en omfattande internationell konstnärlig verksamhet med utställningar på världsmuseer, många utmärkelser och stipendier. Han är en väl etablerad konstnär på den internationella konstscenen. Han presenterades för den svenska publiken år 2003 med den stora utställning The Optimists på Liljevalchs konsthall.

Hans konstnärliga bredd, vidd och djup är omöjlig att kategorisera. Och svår att förutse. Händelser i samtiden, platsens uttryck, tillgängliga material, allt detta sammantaget gestaltas och agerar i hans verk. Man kan ändå utgå ifrån att där alltid finns ett samhällsengagemang, ett intresse för mänskligt liv och mellanmänskliga relationer. Det till synes enkla och vardagliga omvärderas och re-materialiseras i Geismars arbete.

Per Kesselmar är född 1960 i Stockholm där han bor och verkar. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan (1990) och vid Valands Konsthögskola (1986). Han har varit verksam med många separatutställningar i Sverige sedan 1993, har fått flera stipendier, bl a från Konstakademin, och är representerad vid svenska museer, bl a Moderna museet i Stockholm. Han är en av Sveriges främsta målare i den minimlistiska genren. Hans verk är finstämda och poetiska, de talar tyst som en viskning men har en tendens att växa och expandera med tiden.

Hyun-Jin Kwak  är född i Seoul i Sydkorea 1974. Hon bor och verkar i Stockholm. Hon har utbildat sig vid Hong-Ik University i Seoul och har påbyggnadsutbildningar från Konstfackskolan i Stockholm och UIAH i Helsingfors. Sedan 1998 har hon haft en mängd separata utställningar på museer, konsthallar och gallerier över hela världen. Hon har erhållit en rad stipendier och priser och är representerad i museisamlingar i Europa och i Sydkorea. Hon fick stor uppmärksamhet i Sverige när hon för 10 år sedan visade serien Girls in Uniform med iscensatt fotografi. Kwak arbetar främst med just iscensättningar och kameran är hennes främsta verktyg. Hennes teman har en underliggande psykologi. Där finns alltid något mer under ytan. Det kan vara människor som iscensätter en situation som vi inte till fullo kan förstå på en plats i naturen eller en övergiven arkitektur som kan vara svår att kategorisera. Kanske finns en dold överenskommelse mellan personerna som agerar i scenen. Som betraktare är vi exkluderade från den totala förståelsen och vi kan känna en osäkerhet, vi rör oss på ett gungfly. Vi börjar tolka och gissa med hjälp av våra egna preferenser. Det liknar processen bakom att förstå ett nytt språk eller en ny kultur. I arbetet med The Island - A Case Study of a Collectors Mind arbetar Kwak parallellt med iscensatt och dokumentärt fotografi. Boken med samma namn är uppbyggd på samma sätt, en del har dokumentära texter och bilder och en annan är fiktiv.


Maija Savolainen är född i Finland och bor och verkar i Helsingfors. Hon har sin konstnärliga examen från Alvar Aaltouniversitetet i Helsingfors (2013) med inriktning fotografi. Hon har deltagit i ett flertal grupputställningar och fotofestivaler sedan 2010 och har erhållit priser och stipendier. Hennes konstnärliga arbete utgörs av olika former av fotografiska studier i ljusfenomen och hon har även ett naturvetenskapligt intresse.  Hon har en förmåga att se det poetiska i vetenskap och matematik. Hennes konst är en korsbefruktning mellan tanke och känsla, kamera och pensel, ord och bild, fakta och poesi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar