lördag 18 oktober 2014

Hyun-Jin Kwak, A Script for Verification. 2006


Hyun-Jin Kwak

”A Script for Verification”

2006

Uppsala konstmuseum har glädjen att visa en av Hyun-Jin Kwaks första separatutställningar i Sverige, utställningen ”A Script for Verification” som kan ses som ett slags sökande efter att få sin tes eller teori verifierad. Hyun-Jin Kwak är född i Sydkorea och lever och verkar i Sverige sedan ett par år och har nu äntligen börjat ta plats på den svenska konstscenen.

Jag lärde känna Hyun-Jin Kwak strax efter att hon kommit till Sverige och jag insåg omedelbart att med henne kommer också ett annat slags konstnärsskap: skyhöga krav och ambitioner och ett politiskt analytiskt förhållningssätt där konsten spelar roll i samhällsprocessen. I Sydkorea formligen exploderade kultursektorn i Hallyu, Den koreanska vågen, i och med att censuren avskaffades i början av 1990-talet och i och med att kulturell frigörelse aktivt bejakades i landet. Framförallt film, musik och television har haft oanade framgångar sedan dess. Hyun-Jin Kwak beskriver också de krafter som sattes i rörelse och med dem jakten och hetsen för att ständigt hålla sig ajour, vara konkurrensmässig. Man måste följa med i vågens rörelse och hastighet och ständigt arbeta mycket hårt. Hon beskrev vid ett tillfälle hur rädslan för att misslyckas finns i varje samhälle men att just koreaner tycks ha särskilt svårt att hantera misslyckanden. Hennes liv som individ och yrkesmänniska förändrades radikalt då hon kom till Sverige och det dröjde länge innan hon bestämde sig för at stanna här. Jag följde Hyun-Jin under den första tiden som en stöttande vän och som en konstmänniska.

Hyun-Jin Kwak är som sagt en mycket ambitiös och hårt arbetande person med ett djupgående analytiskt förhållningssätt till allt som händer och sker i hennes liv. Hon har utvecklat sitt konstnärsskap mot att analysera sig själv, sin nya identitet, sin upplevelse av att vara i ett mellanrum eller i ett vacum, och också aspekter som förhållanden mellan individ och kollektiv: I vilken grad påverkas individen av det samhälle hon lever i och vice versa och hur ser detta förhållande ut för individer i det svenska samhället och för andra i det koreanska? Hyun-Jin Kwak har i flera år utforskat dessa frågor i projektet Girls In Uniform, ett fotobaserat projekt som fått flerfaldig uppmärksamhet bl a på Liljevalchs vårsalong i Stockholm och genom Hasselbladsstiftelsen.

Projektet Girls In Uniform startade som en analys av hennes egen bakgrund för att bättre förstå sig själv idag. Hon undersöker sin bakgrund och uppväxt utifrån olika aspekter, särskilt från den sociologiska aspekten av vad det innebär att vara och att bli formad som individ. Hon börjar med att rekonstruera beteendemönster och mentala tillstånd i Korea, entusiasmen och guldålderns i landet under delar av 80- och 90-talen samt dess inneboende motsättningar. Projektet har vuxit och gått igenom olika faser. Nu ingår konstverk som är foto- och filmbaserade och även skulpturer. Vissa verk är narrativa och berättar om minnen, berättandet tillför och förändrar människors minnesbilder, leder till myter och ett slags ”storytelling”. Ett flertal verk är mer som frusna ögonblick av en händelse som ska ske eller osm har nyss skett. De utstrålar mycket stark förtrolighet eller outtalade överenskommelser inom en grupp av invigda, aspekter som utanförskap och tillhörighet tydliggörs. Som svenskfödd befinner man sig i osäkerhet om tolkningen av kulturella koder, vad i scenen är allmängiltigt och vad kan vi inte läsa av djupstrukturerna i? Vi ställs själva på prov för att tolka och förstå kulturella och sociala tecken och koder och vi ställs inför våra egna känslor av utanförskap och att inte kunna delta  sammanhang där allt inte uttalas.

Vi är stolta och glada över att kunna producera en så angelägen och intressant konstutställning av en ung och ambitiös konstnär som visar serier av oerhört välgjorda och unika verk.

2006
Elisabeth Fagerstedt
Museichef
Uppsala konstmuseum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar