fredag 6 juni 2014

Leontine Arvidsson Hötorgsstipendiat 2014, jurymotivering:

Leontine Arvidsson har tilldelats årets Hötorgsstipendium för ett konstnärsskap som på ett konceptuellt och visuellt sätt förenar tankens, handens, känslans och ordets stringens med ambivalens. Med det skulpturala verket ”Rationell beslut taget den 19/4 2014 klockan 11.47 inom loppet av en bråkdels sekund” och det textbaserade verket ”Kontroll” visar hon de tvetydiga processer som ligger bakom utsagan i form av ett beslut eller i en skriven mening. Hon visar det skissartade, det retuscherade i en balansakt fram och tillbaka, byggstenarna som föregick det som sagts och som förebådar nästa utsaga. Leontine Arvidssons konst rör sig processartat och konceptuellt mellan kontroll och kaos, mellan tvekan och beslut. 

Årets jury har bestått av Elisabeth Fagerstedt, Margaretha Ekstrand-Almér, Karin Berg och Göran Fredriksson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar