tisdag 19 mars 2013

Gustaf Broms


The Tree
Gustaf Broms
Uppsala konstmuseum

Gustaf Broms presenterar ett nytt videoverk i en unik installation på Uppsala konstmuseum. I en starkt symbolladdad, rytmiskt flödande och rituellt berättande loop om 59 minuter gestaltar Gustaf Broms en ide´ om mänskligt cykliskt liv kring ett och samma centrum - ett träd. Björken är en centralgestalt genom filmen, den utgör dess kärna och upprepar cykliskt årstidernas växlingar. Den kan ses som symbol för föreningen av luft, jord och vatten och dess osynliga väldiga rötter representerar ursprung och historia. Som en romantikens skuggfigur blockerar den sikten i bildytans mitt, endast tankens och fantasins kraft kan ge oss någon vägledning till vilken hemlighet, eller vilka svar, den egentligen döljer.
I någon mening uttrycker verket en slags tillblivelsens metamorfos, en människa föds och kultiveras. Tidens gång och årstidernas cykliska förlopp tjänar här som symboler för en människas utveckling och kanske naiva försök att se sig själv bli till. Liksom symboler för makrokosmiska cykler, som hela civilisationers uppgång och fall.
Filmens narrativitet leds av figurer som utför olika handlingar. Någon bryter med sitt ursprung genom att hugga sönder sig själv, någon kontrollerar sin omgivning med taggtråd, några utför bokbål, en armé gör intrång, några flyr, andra ber – någon försöker såga av den gren som han sitter på. I en lång serie av handlingar ställs frågor och formuleras reflektioner kring det mänskliga och det naturliga. Om att människans villkor egentligen inte skiljer sig från andra naturvarelsers.
Uppsala konstmuseum visade en stor och uppmärksammad utställning med Gustaf Broms tidigare verk år 2009. Man kan säga att utställningen sammanfattade 20 års undersökande och reflekterande. Två mycket starka delar utgjordes av verken A Walking Piece (2005 – 2008) och The Sitting (2007). A Walking Piece är en dagbok som presenterades i videoform. Den handlade om en vandring som konstnärer och hans partner gjorde mellan Örbyhus i Norduppland och Odessa vid Svarta havet. Verket beskrev hur Gustaf Broms medvetande och organism påverkades av vandringen och av omgivningen under en längre tid. The Sitting är ett tvådelat videoverk där konstnären har filmats mediterande på två platser under ett helt års tid. Den ena platsen är en urban miljö, Stockholms centralstation, den andra är en plats i naturen. Filmen visar hur han och omgivningen förändras dag för dag under årstidernas cykliska förändring. Tidens förlopp är här komplexa; cykliska och processuella samtidigt.
Gustaf Broms konst och konstnärskap liknar ingen annans. Han har en reflekterande, berättande och okritisk blick i allt sitt skapande. Han är högaktuell i internationella sammanhang, framförallt med sina unika performanceverk.

ELISABETH FAGERSTEDT, museichef/curator

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar