torsdag 6 oktober 2016

Signe Vad - Homo Carnõsa

GALLERI FAGERSTEDT
HÄLSINGEGATAN 18, STOCKHOLM

Homo Carnõsa
Signe Vad
 6 oktober - 12 november 2016

Homo Carnõsa – we still have chaos in us.

”We still have chaos in us” är en omskrivning av Nietzsches text i boken ”Så talade Zarathustra” där han skriver: ”Jag säger er: Man måste ha kaos i sig för att kunna skapa en dansande stjärna. Jag säger er: Ni har kaos i er.”

Signe Vads utställning Homo Carnõsa är en förlängning av en trilogi utställningar som hon arbetade med under perioden 2013 – 2015 och som bland annat anspelade på Nietzsches utsaga om kaos. Den första utställningen hade titeln ”En gång var alla galna”, den andra betitlades ”Vi har uppfunnit lyckan” och den tredje titeln i utställningstrilogin var ”Vi har kaos i oss”.

You and me – our material, the most natural thing in the world. Are you your body? Alienation is a precise way of describing the contemporary relation to human flesh and blood. Either we want to study the body or we want to alter, control and conquer it.

We are creators! And we try to recreate ourselves by alienating our basic flesh. But we cannot escape who we are Homo Carnõsa – the human of flesh.
(Signe Vad)

Homo Carnõsa handlar om det mänskliga köttet. Allt är kött, våra kroppar och djur är som naturliga landskap som kan vara något erotiskt, känsligt, svulstigt, vulgärt, dystert, vacker och fult på samma gång. Vi är ofta ambivalenta inför våra egna kroppar och vår köttslighet. Signe Vads konst har ibland erotiska toner och hon håller sig gärna i den genren utan att för den skull följa en tradition inom kropps- och erotisk konst som inte står så högt i anseende idag. Hon hittar ett uttryck bortom det som vi känner igen i genren. Signe Vads konst påminner om experimentell 1960-tals jazz.

Det här är en utställning som bokstavligen kryper in under vårt skinn. Där finns kaos, där finns liv, där finns igenkänning och även det motsatta – fullständig alienering och abstraktion. Fotografier och bemålade fotografier i svart, rosa och vitt, reflekterar över köttets relation till sex, skam, kropp liksom över gränserna för den civiliserade och kontrollerade människan. Om vår alienerade hållning till det kroppsliga.


SIGNE VAD är född 1967. Hon bor i Köpenhamn. Hon är examinerad vid Högskolan för fotografi i Göteborg (2009) och vidareutbildad vid akademin Valand i Göteborg. Sedan år 2003 och framåt har hon deltagit i en lång rad separat - och grupputställningar, hon är representerad i offentliga och privata samlingar, har en rad publikationer och curatorsuppdrag i sin CV. Sedan år 2014 är hon konstnärlig ledare för Thys i Köpenhamn, en konstnärsdriven utställningsplats. Hon är en av grundarna till AIM Europe, ett nätverk för konstnärsdrivna utställningsplattformar I Europa. Hon har bl a varit utställare och moderator på Supermarket Independent Art Fair i Stockholm 2013 - 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar